Kontakt

Adresa

PPP Trade, s.r.o.
Kuzmányho 5
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika
  +421 (0) 905 391 352
  ppptrade@ppptrade.sk
IČO: 44 895 054
IČ DPH: SK 202 28 60 972
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sro vo vložke č. 16852/S

 

„ Lepší malý obchod ako veľká lopata. ”