Partneri

Klientmi našej spoločnosti sú firmy z rôznych oblastí podnikania. Svoje vedomosti a skúsenosti sme poskytli obchodným firmám, výrobným spoločnostiam  a firmám z oblastí služieb v sektoroch
  • hutníckeho priemyslu
  • strojárskeho priemyslu
  • drevárskeho priemyslu
  • potravinárskeho priemyslu
  • informačných technológií
  • stavebníctva

Pri projektoch spolupracujeme s vysoko kvalifikovanými partnermi z oblasti bankovníctva a z oblasti kapitálového trhu. Rozhodujúcim kritériom serióznosti je individuálny prístup ku klientom a nadštandardná odborná úroveň poskytovaných služieb. 

„ Lepší malý obchod ako veľká lopata. ”